Joanna Lang

jl

Doświadczenie zawodowe

Muzeolog i konserwator zabytków,
kierownik Działu Ikonografii w Muzeum Powstania Warszawskiego,
kurator i manager kolekcji fotograficznej i filmowej, współtwórca wielu wystaw, wydawnictw i filmów,
laureat konkursu EPSO dla Instytucji Unii Europejskiej.

Życie prywatne

Samodzielna i szczęśliwa mama: Konrada – przyszłego Architekta i Julii – studentki SGH i UW.

Pasje i dodatkowe umiejętności

Australia i kolejne wyjazdy, aby stworzyć tam polonijne muzeum.

Wiedza/umiejętności, którymi mogę się podzielić z Mentee

– społeczna i kulturotwórcza rola instytucji kultury,  w tym nowoczesne funkcje muzeum, konserwacja dzieł sztuki, prowadzenie projektów kulturalno-historycznych, sztuka,

– prowadzenie zespołu, kierowanie ludźmi,  współpraca i motywowanie,  ustawiczny samorozwój,

– samodzielne prowadzenie rodziny i wychowanie dzieci.

 

Reklamy